skip to main content

Gebruik van de Sleutelfactor Toxiciteit

De Sleutelfactor Toxiciteit (SFT2) is één van de sleutelfactoren van STOWA voor de praktijk van het waterbeheer. De SFT2 is ontworpen om het complexe probleem van chemische verontreinigingen aan te pakken. Deze website ondersteunt waterbeheerders de waterkwaliteit te beschermen als het moet en te herstellen als het kan.

De sleutelfactor Toxiciteit biedt waterbeheerders hulpmiddelen om problemen met chemische verontreinigingen te signaleren, vervolgens systematisch te onderzoeken, en tenslotte goede maatregelen te nemen. Het eindresultaat is een genuanceerd inzicht in de locaties en stofgroepen die de waterkwaliteit het meest bedreigen, samengevat in een vijfklassen-systeem.”

Opbouw

De Sleutelfactor Toxiciteit (SFT2) is een website die is ontworpen om van problemen met chemische verontreiniging zo snel en goed mogelijk tot maatregelen te komen. De website bestaat uit drie hoofdonderdelen: 

Voor de verschillende onderdelen maakt u gebruik van het hoofdmenu bovenaan de website.

Routes

De Sleutelfactor Toxiciteit (SFT2) is zo ontworpen dat verschillende gebruikers ermee kunnen werken. Het aantal routes, documenten en verwijzingen is groot, omdat chemische verontreiniging zich op allerlei manieren openbaart. Dat kan het overzicht belemmeren. Daarom leggen we hieronder uit hoe u SFT2 kunt gebruiken voor uw werk.

Er zijn verschillende ‘routes’ door SFT2 die aansluiten bij de kennisbehoefte en taken van verschillende gebruikersgroepen:

Ervaren uitvoeringsprofessionals kunnen voor hun analyse terecht bij de Instrumenten. Zo nodig geven de opties in het pull-down menu aanvullende toelichtingen op de verschillende mogelijkheden.

Voor een toelichting over werken volgens het DPSIR-model klikt u op de hyperlink, of navigeert u naar het tabblad Gebruik.

Voor achtergrondinformatie kunt u terecht bij Documentatie. SFT2 wordt onderbouwd met de Wetenschappelijke studies en Wet- en regelgeving die daar zijn opgenomen. Het tabblad bevat ook een link naar een overzicht met veel gestelde vragen.